In 2017 organiseerde Lions Club Zeewolde het project Jong helpt Oud in samenwerking met RSG Levant en Coloriet de Sfinx. Het project heeft tot doel om enerzijds de ouderen en cliënten van De Sfinx te ondersteunen, te helpen en van aandacht te voorzien en anderzijds de scholieren van de genoemde RSG's een leerzame en zinvolle maatschappelijke stage te laten lopen. De rol van Lionsclub Zeewolde is hierbij initiërend en ondersteunend.
  
Aan de zijde van De Sinfx zullen,drie of vier groepen ouderen participeren. Het betreft groepen van 8-10 cliënten die wisselende aandachtspunten hebben. In totaal gaat het dus om ongeveer 25-40 ouderen.  Het betreft bestaande (woon)groepen binnen de Sfinx. Belangrijk is hierbij dat de ouderen op een goede en prettige wijze aandacht krijgen.
 
Aan de zijde van de RSG's zullen vier groepen van 4-5 scholieren in de leeftijd van 14-17 jaar deelnemen, in totaal ongeveer 16-20 scholieren. De teams van scholieren zijn van het niveau LBO, Mavo, Havo en VWO. De scholieren zullen 30 uur inspanning (in totaal) leveren teneinde aan hun maatschappelijke stage verplichting (met certificaat) te kunnen voldoen.
 
 Aan de zijde van de Lionsclub zullen een aantal commissieleden initiërend, participerend en ondersteunend aan het project zijn. Ook bestaat de mogelijkheid tot het kleinschalig sponsoren van activiteiten.
 
 Het project:
•    een team van scholieren wordt gekoppeld aan een groep ouderen;
•    het team gaat activiteiten ondernemen met deze ouderen en eventueel daaraan gekoppelde opdrachten vervullen;
•    de teams zullen (ook tussentijds) worden beoordeeld;
•    er zal een mild spel element worden toegevoegd
•    er zal een verslaglegging plaatsvinden door de teams;