Juli 2021 - Lionsclub Zeewolde steunt het project Lions helpen Limburg

In een nieuwsbrief van ons districtsbestuur 110BZ (20-07-2021) wordt om steun gevraagd voor de getroffen Lions in het rampgebied Limburg. Lions Zeewolde hebben hier gehoor aan gegeven door een bedrag van €1.000 over te maken naar het fonds ‘Lions helpen Limburg’.