Maart 2022 - Lionsclub Zeewolde steunt het project Lions helpen Oekraïne

Verschrikkelijke beelden uiteraard op televisie gisteren en ook zeker aan de grenzen met Polen en Roemenië waar een hele vluchtelingenstroom op af komt. Lions helpen waar nodig. Er is een speciaal “Refugees and Displaced Persons” fonds opgezet en van daaruit worden projecten op dit moment vooral in de buurlanden Roemenië en Polen uitgerold. Wij weten daardoor dat ons geld snel op de goede plek terecht komt met behulp van ons internationale netwerk! En door dit speciaal opgezette fonds, weten (Nederlandse) Lions ook dat het geld op de plek komt waar zij willen helpen, omdat er gecoördineerd projecten en acties worden opgezet: hier zit onze kracht. Gisteren was er al volop mailcontact tussen de Europese LCIF-coördinatoren. Met name contacten vanuit Polen die vertelden over de schrijnende situaties en de Lionsclubs ter plaatse hopen op ons aller steun om de Oekraïense vluchtelingen te helpen.

In een nieuwsbrief van ons districtsbestuur 110BZ (28-02-2022) wordt om steun gevraagd Oekraïne. Lions Zeewolde hebben hier gehoor aan gegeven door een bedrag van €1.000 over te maken naar het fonds ‘Lions helpen Oekraïne’.