Lionsclub Zeewolde

Lionsclub Zeewolde, opgericht in april 1994, heeft als doel het bieden van ondersteuning aan maatschappelijk kwetsbare groepen in onze samenleving. Deze hulp wordt veelal op twee manieren aangereikt. Enerzijds organiseert men ‘events’ waarmee geld voor charitatieve doelen wordt ingezameld. Anderzijds worden hand- en spandiensten verleend waar inzet van arbeid noodzakelijk dan wel wenselijk is.

Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien. Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

 

De Zeewolder Lions kunnen terugkijken op de organisatie van veel geslaagde evenementen in ons dorp zoals:

 • Zeewoldewinterworld 2005/2006 (zie website)
 • Jong ontmoet Oud
 • Flevoland bridgedrive
 • Jaarmarkt (samen met Rotary Zeewolde)
 • Paalzitten
 • Fietsmarathon (spinnen)
 • Sport en Energie Zeewolde
 • Haringparty Zeewolde
 • Music Event
 • Polderrally

Het geld dat met bovenstaande activiteiten werd ingezameld kwam ten goede aan vele lokale, nationale en internationale projecten, bijvoorbeeld:

 • Mensen Met Mogelijkheden, Zeewolde
 • Knuffels voor AZC Zeewolde
 • Project Ramavarapaddu (India); Liliane Kinderfonds
 • Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
 • Columbinehuis
 • SightFirst (International Lions project)
 • Stichting het vergeten kind (Nederlands Lions project)
 • Tim Foundation
 • etc.