Maart 2021 – Ondersteuning voor de komende 3 edities (edities 2022-2024)

Stichting schooltoneel Zeewolde organiseert jaarlijks een reeks toneelvoorstellingen in de theaterzaal van The Lux voor basisschoolleerlingen. Het ene jaar voor groep 1 t/m 4 en het andere jaar van groep 5 t/m 8.

Dit wordt ondersteundt vanuit alle basisscholen in Zeewolde en voor een deel bekostigd uit de ouderbijdrage. Dit is echter niet voldoende om de begroting rond te krijgen. Lionsclub Zeewolde heeft besloten om een bijdrage te leveren om zodoende continuïteit te waarborgen en op deze manier er aan bij te dragen dat alle basisschoolleerlingen de mogelijkheid krijgen om een theatervoorstelling bij te wonen.