15/09/2017

Tijdens een van de Lionsvergaderingen, op 1 Juni, kwam Districts Gouverneur Albert Groot Rouwen iets vertellen over 100 jaar Lions. Na binnenkomst begon hij evenwel volkomen onverwacht Ton Boerma toe te spreken. Het duurde even voordat Ton doorhad dat Albert speciaal voor hem naar Zeewolde was gekomen. 

Ton is Lion vanaf 1974, eerst van LC Flevoland, later van LC Zeewolde. Ton is agrariër in ons dorp en een groot voorvehter van biologisch boeren. Hij heeft een grote bijdrage gehad in de acceptatie van biologische groenten bij de consument.

De Melvin Jones Fellowship award is de hoogste onderscheiding in Lions land en wordt uitgereikt aan die personen die zich op een bijzondere wijze en langdurig hebben ingezet om de Lions-gedachte "We Serve " inhoud te geven. Wij zien deze award dan ook als een waardering voor de inzet die hij al jaren lang en nog steeds geeft voor de activiteiten binnen en buiten onze Lions Club!

.